سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

تکلیف نماز و روزه کسیکه در یکی از یگانهای نظامیست؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تکلیف نماز و روزه کسیکه در یکی از یگانهای نظامیست؟

Loading the player...

تکلیف نماز و روزه کسیکه در یکی از یگانهای نظامیست و در پادگان زندگی میکندو هفته ای یکبار از حد ترخص خارج می شود چیست؟

حضرت آیت الله صافی همدانی:

چنان چه برای خرید  خارج میشوند و جزء شغل آنها باشد نماز و روزه آنها کامل است. درغیر این صورت کامل نیست.

نوع: تولید ویژه نمایشی

موضوع : احکام و نماز


عوامل برنامه :

تهیه کننده :  فرزاد کواکب

تولید ویژه: معصومه مفیدی