جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

تو به خودت چسبیدی! - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تو به خودت چسبیدی!

تو به خودت چسبیدی!


«هر کجا بروی آسمان همین رنگ است» جمله ای است که باید درک شود. چون شما به هر کجا بروید، خودتان را با خود می برید!
این جمله اهمیت دارد و به شما می آموزد مرتب آرزو نکنید کاش جای دیگری بودید. این تمایل گاهی در ما وجود دارد و گمان می کنیم اگر جای دیگری بودیم، در تعطیلات همراه یک دوست دیگر بودیم، حرفه متفاوت، خانه متفاوت و شرایط متفاوت داشتیم شاید شادتر و راضی تر بودیم. اما اینطور نیست!
حقیقت این است که اگر شما دارای عادات مخرب ذهنی هستید، اگر به آسانی دلخور و ناراحت می شوید، بیشتر اوقات عصبانی و رنجیده خاطر می شوید، یا اگر دائم آرزو می کنید همه چیز طور دیگری بود، به هرکجا هم که بروید این تمایلات به همین شکل شما را دنبال خواهند کرد. عکس آن هم صدق می کند. اگر شما به طور کلی آدم شادی هستید که به ندرت ناراحت و عصبانی می شود، می توانید از جایی به جایی حرکت کنید و از شخصی نزد شخص دیگری بروید و درحالی که این تغییرات، تاثر منفی کمی بر روند زندگی شما وارد می کند.
یک بار شخصی از من پرسید: «مردم کالیفرنیا چه شکلی هستند؟» پرسیدم: «مردم ایالتی که در آن زندگی می کنی چه شکلی هستند؟» جواب داد: «طمعکار و خودخواه.» به او گفتم احتمالا مردم کالیفرنیا را هم طمعکار و خودخواه خواهی یافت.
با درک ساده این مطلب که زندگی مثل اتوموبیل، از درون رانده می شود و نه برعکس، اتفاق فوق العاده حیرت انگیزی به وقوع خواهد پیوست. به محض آنکه فکرتان را روی جایی که هستید متمرکز کنید نه جایی که ترجیح می دهید، باشید صلح و آرامش شما را در بر می گیرد. بعد وقتی به اطراف حرکت می کنید و چیزهای تازه را امتحان می کنید و با مردم جدید آشنا می شوید، این احساس آرامش درونی را با خود حمل می کنید. این حرف به طور کامل درست است که «همه جا آسمان همین رنگ است».


سایت پنج روز