حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۷

تهیه عملکرد مصور معاونت فنی (سال های 85-96) صدا و سیمای مرکز گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

تهیه عملکرد مصور معاونت فنی (سال های 85-96) صدا و سیمای مرکز گیلان

شناسه : 346810303

تهیه عملکرد مصور معاونت فنی (سال های 85-96) صدا و سیمای مرکز گیلان

عملکرد مصور معاونت فنی صدا و سیمای گیلان به شکل powerpoint تهیه گردید. 
این کتابچه گزارشی از وضعیت پوشش آنالوگ و دیجیتال استان در دوره های مختلف مدیریت، وضعیت مقایسه ای الگوی واحدهای فنی نسبت به سایر واحدها، عملکردهای ویژه حوزه های مختلف واحدهای فنی نسبت به سایر واحدها، عملکرد های ویژه حوزه های مختلف واحدهای فنی صدا و سیمای مرکز گیلان و گزارش های نموداری مقایسه ای، تهیه کرده است.