رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

تمساح - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تمساح

Loading the player...

آیا می دونید اگه می خواید از حمله یک تمساح ،جون سالم به در ببرید انگشتاتو در چشماش فرو کن اون هم فورا به شما اجازه میده تا فرار کنین.

Do you know?(Audio)
Do you know is a special Audio program which is produced for gilan provincal network website in 100 program in 2 minutes.The contents of program are scientific knowledges
and superior wonderful things in Iran and the world.This short program factors are : Producer and sound recordist:Akram Aff,writen by :Masoumeh salahshour,Azar Najafpour,
Sara Rahnama,Mahsa Abedi, Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah,Seyed Maryam Sabet and Mobarake Boluki.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert