سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

تمرکز بر خلاقیت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمرکز بر خلاقیت

تمرکز بر خلاقیت


ژنتیک، بهره مندی از امکانات اجتماعی و پرورش در محیط های مختلف از عوامل دستیابی به موفقیت است اما یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار، آگاهی از چگونگی کسب موفقیت و یافتن میانبرهای مختلف برای رسیدن به هدف مورد نظر است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند، روش های چگونه زیستن و راه های رسیدن به موفقیت باید از سال های ابتدایی زندگی افراد در برنامه آموزشی قرار گیرد تا هدایتگر آنها باشد.
تمرکز کردن بر وقت و هزینه از دیگر راهکارهای رسیدن به موفقیت است. بررسی ها نشان می دهد، درصد زیادی از افراد با محاسبه وقت و زمان تلف شده در پایان روز کاری، به این مسئله پی خواهند برد که ساعات کمی را به انجام کار مفید می پردازند.در دنیای صنعتی امروز، هر یک از ثانیه ها، ارزشمند بوده و نباید صرف مسائلی شود که در تحقق اهداف نقشی ندارند و فرد را از مسیر دستیابی به موفقیت دور می کند.
متفاوت بودن، نشانه ای از تغییر و نزدیک شدن به هدف است. پژوهش ها بیانگر این است که اکثر افراد، عادت به تقلید و کپی برداری از دستاوردهای معدودی از انسان ها هستند و از طرح ایده ای جدید گریزان هستند.
خلاق بودن و شجاعت در طرح روش هایی نوین و راهکارهایی متفاوت در زندگی از رموز اصلی دستیابی به موفقیت است.
انعطاف پذیر بودن و علاقه مندی به انجام کارهای گروهی از ویژگی های بارز افراد موفق است.این افراد، برخی از ارتباطات خود را به تعامل با گروه های خلاق و فعالی اختصاص داده و تنها بر توانایی های خود تکیه نمی کنند. البته باید توجه داشت، شیوه برخورد و رفتار با افراد نیازمند کسب مهارت است.روزنامه ایران