سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

تلفن همراه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن همراه

تلفن همراه


 

بيشتر آد مها شور و حالی دارند

در کنار خودشان يک موبايلی دارند


کوچک و پر شور و از همه آگاه است

طفلکی دوست من تلفن همراه است


می برم او را من بی صدا ، پنهانی

هر کجا هستم من توی هر مهما نی