سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تلاش روستاییان در شفت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تلاش روستاییان در شفت

Loading the player...

از سال ١٣٧٨ به منظور افزايش بهره وري و كارايي زنان روستايي، علاوه بر آموزش هاي ترويجي، طرح هاي زيربنايي براي بهبود وضعيت زنان روستايي اجرا شده است. با توجه به اينكه از اساسي ترين عوامل توسعه روستايي، وجود زنان ماهر در عرصه توليد و مديريت است، بنابراين بايد توان اين نيروي كار در روستاها مورد توجه، تقويت و حفظ گردد. در اين راستا طرح تسهيل گران، تشكيل اعتبارات خرد، تشكيل تعاوني هاي زنان روستايي، پروژه هاي اشتغال زا، انتخاب زنان نمونه روستايي، همايش علمي و جشنواره فرهنگي, هنري و نظارت و ارزشيابي هدفمند بر اجراي پروژه ها نمونه هايي از طرح هاي در دست اجرا مي باشد. این همه ریشه در شناخت فرهنگ کار در هر زن روستایی است. البته ناگفته نماند مردان روستا هم در کار و کوشش در کنار زنان به کار مشغولند. در این آیتم گوشه هایی از کشاورزان شهرستان شفت بنمایش در می آید.


From 1378 to increase productivity and efficiency of rural women, in addition to training, extension, infrastructure projects have been implemented to improve the situation of rural women. Because the most important factors in rural development, women are skilled in field of production and management, so it should be noted that the labor force in rural areas, strengthen and maintain. In this regard, to facilitate the analysis, formation of micro-credit, rural women to form cooperatives, employment-generating projects, selecting a sample of rural women, scientific conferences and cultural festivals, art, and monitor and evaluate the implementation of targeted projects, examples of projects in hand is run. This is all rooted in the work culture in the rural woman. Nevertheless the village men and women working together and working together. This item is on display around the shaft of the city's farmers.