سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

تعیین برنده کشتی گیله مردی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعیین برنده کشتی گیله مردی

Loading the player...

آنکس که به زمین می افتد ، یا حتی دستش به زمین تماس پیدا کند بازنده است و مسابقه پایان یافته محسوب می شود .

پهلوانانی که به زمین درغلتیده و با دستش به زمین رسیده اند خود می فهمند که مغلوب شده اند و مسابقه را باخته اند و نیازی به مداخله داور یا داوران و شمارش امتیازات مثبت و منفی ندارد و لذا بدون اینکه حرکت خلاف قاعده ای از وی سربزند و یا ایراد و اعتراضی کند یا حسرت و تأسف ، که حاصل هر شکستی است می رود و سرجایش می نشیند .

در این وقت ، پهلوانان فاتح ، به رقص و جست و خیز که به زبان محلی « فوزما» نام دارد پرداخته و علاوه بر بَرمی که نصیبش می شود از کدخدای محل و ریش سفیدان و دوستان و تماشاچیان انعام می گیرند.

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :فرهنگ و آداب و رسوم

کاری از :پوران حاجتی