سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

تعریف شیشه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعریف شیشه

Loading the player...

در تعریف شیشه گفته شده است که «شیشه جسمی است شفاف وحاکی ماواءوشکننده ومخروطی است از سلیکات های قلیایی این اجسام را در کوره ودر قالب می ریزند .شیشه دارای شکل هندسی نیست ودر نتیجه می توان آن را به شکل دلخواه در آورد اما ساده ترین تعریف از شیشه آن است که گفته شود ، «شیشه مایعی است سفت شده»قابل ذکر است که شیشه در اذهان عمومی به عنوان جسمی بلوری جای گرفته است وگاه با نام بلور خوانده می شود اما برخلاف این تصور می شود در ساختار شیشه هیچ نوع بلوری وجود ندارد ، که این مطلب باعث شگفتی است چرا که همه چیز در شیشه عجیب واسرار آمیز وپررمز وراز به نظر می رسد .در هر جسم جامد ، عناصر دارای نظم وترتیبی هستند که به آن ساختار جسم ، یعنی ساختمان داخلی جسم می گویند اما این ساختار در مورد شیشه تا مدت ها مبهم بود .

خاصیت های گوناگون اجسام بلورین کم وبیش معلوم بود وقاعده های زیادی برای پی بردن به آن وتوجیه ورده بندی آنها پیدا شده بود ، ولی خاصیت ساختمان داخلی شیشه با این قواعد به طور کامل قابل تطبیق نبود ودر بسیاری از موارد هم کاملاً متفاوت بود به طور مثال اکثر بلورها نقطه ی ذوب مشخصی دارند .ولی شیشه در اثرگرم شدن ابتدا نرم وبعد کم کم نرم تر وبه تدریج گداخته می شود ودر حقیقت اصلاً پدیده ی ذوبی در کار نیست .بلورها همگی در برابر اشعه ی X خطوط معینی که به نام طیف رونتگن معروف است بدست می دهند در صورتی که شیشه نوارهای نامنظم تیره یی روی کاغذ عکاسی به جای می گذارد .اینگونه اختلاف ها میان خواص اجسام بلورین وشیشه زاید است درباره ساختار شیشه باید گفت ؛اکثر شیشه های معمولی از چندین ماده ی مرکب درست شده اند که مهم تری آنها شن (sio2 )،کربنات سدیم ،آهک و کربنات پتاسیم است که بسته به کم وزیاد بودن این مواد، خواص شیشه نظیر هدایت جریان برق ، مقاومت در مقابل اسیدها ومقاومت در برابر حرارت ، تغییر می کند .برای مثال بهتر است شیشه های در و پنجره و ظروف سفر را مورد بررسی قرارداد .همانطور که اشاره شد ، قسمت اعظم این شیشه ها از شن (sio2 ) تشکیل شده وسایر مواد به ترتیب شامل سودا با اکسید سدیم (na2o )وآهک (cao ) هستند واکسیدهای فلزی دیگری نیز در شیشه ها وجود دارند که در رده های بعدی قرار گرفته اند .شیشه در زندگی بشر کاربرد فراوانی دارد .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی