سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

تعبیر خواب سنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعبیر خواب سنگ

Loading the player...

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن انواع سنگ در خواب سختی و گرفتاری در کارهاست.  

اگر دید از زیر آب سنگ جمع می‌کرد، با نیرنگ و زحمت مقداری مال جمع‌آوری می‌کند. اگر ببیند از کوه سنگ می‌کند از مردی بزرگ و سنگدل با مکر و حیله مالی به دست می‌آورد. اگر دید از بیابان سنگ جمع می‌کند در سفر با نیرنگ مال به دست می‌آورد.

اگر ببیند سنگ را به طرف کسی می‌انداخت با رنج و بی‌میلی از مال خود چیزی به کسی می‌دهد و اگر دید شن و سنگریزه را به خانه خود آورد به اندازۀ آن مال به دست می‌آورد. کرمانی می‌گوید: تعبیر سنگ در خواب بر دو وجه است. اول مال، دوم سروری و مهتری و هر سنگی که نرم باشد خیر و سود آن بیشتر است و هر سنگی که سخت‌تر و محکم‌تر باشد تعبیرش برعکس این است.

اگر ببیند سنگ سفیدی به دست گرفت یا کسی به او داد، با مهتر و سرکرده‌ای خوش‌اخلاق و با ذوق همنشینی پیدا می‌کند و از او بهره‌مند می‌شود. اگر ببیند سنگ سیاهی دارد با بزرگی بد اخلاق و کینه ورز، همنشینی می‌کند و از او بهره‌مند می‌گردد. اگر ببیند بالای کوهی رفت سنگ‌های زیادی دید و مقداری از آن سنگ‌ها را برداشت و بر دامن خود گذاشت و رنگ‌های آنها را تماشا می‌کرد، تعبیرش مناسب با همان رنگ‌هاست. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر سنگ در خواب بر چهار وجه است. 1- مال 2- مهتری و سروری 3- سختی و گرفتاری در کارها 4- کسب با رنج و زحمت