ترکیبات شیشه

شیشه از اختلاط بعضی از اکسیدها تهیه می شود وخواص هر شیشه بستگی به نسبت مقدار ونوع اکسیدهای سازنده ی آن دارد .موادی که شیشه از آنها درست می شود عبارتند از :
سیلسیس یا دی اکسید سیلیکن : که ماده ی اهلی شیشه را تشکیل می دهد.سلیس در طبیعت به صورت بلور خالص مانند کوارتز ، کریستوبالیت ،دی اکسید سیلیکن به صورت ترکیباتی از تعداد کثیری از سیکات های معدنی به وفور وجود دارد .در طبیعت شن وماسه به صورت طبیعی درصد بالایی از دی اکسید کربن را دارا می باشد .دی اکسید سیلیکن را که همان سیلیس است ، می توان از تأثیر شیمیایی اسیدسولفوریک بر ترکیبات معدنی آن بدست آورد . از شیشه هایی از جنس سیلیس خالصند وبه کوارتز گداخته ( یا سیلیس گداخته )مشهورند ، در موارد حساس استفاده می شود زیرا دمای نرم شدن این نوع شیشه آنقدربالاست که در موارد معمولی نمی توان از آن استفاده کرده به طور کلی شیشه را می توان مخلوطی از سه دسته مواد شامل : شبکه سازها ، واسطه ها وتعدیل کننده ها دانست .
شبکه سازها :قسمت اعظم شیشه را تشکیل می دهند واز پنواکسید فسفر، اکسید سیلیسم واکسید بور تشکیل شده اند .واسطه ها : این موادبا خواصی که دارا هستند به شیشه استحکام مکانیکی می بخشند مانند : اکسید سدیم ، اکسید منیزیم ،اکسید پتاسیم واکسید کلسیم .موادخام مورد استفاده برای ساخت شیشه وظروف شیشه ایی عموماً به دو دسته ی مواد اصلی ومواد فرعی ( جزئی ) تقسیم می شوند .موادخام اساسی سیلیس ، کربنات سدیم ، آهک ، فلدسپار می باشد 
مواد خام فرعی وجزئی شامل : سنگ گچ ، سولفات سدیم ، فلدسپار –نیترات سدیم ، آرسنیک زغال می باشد .همچنین اکسیدهایی که هر کدام رنگ های مخصوص را برای بارکوره فراهم می نمائید که عبارتند از : اکسیدکبالت ، اکسید منگنز ، اکسیدمس ، اکسید کادمیوم –اکسید کرم –بی کربنات سدیم .
 

کاری از پوران حاجتی