جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

ترس از مدرسه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه


مي توان گفت ، هيچ ويژگي و مهارتي وجود ندارد که بچه ها براي پيشرفت در مدرسه به آن نياز نداشته باشند . برخي از ويژگي ها و مهارت ها عبارتند از : بهداشت خوب و سلامت جسماني ، بلوغ فکري و اجتماعي ، مهارت هاي زباني ، توانايي حل مسأله ، تفکر خلاق و اطلاعات عمومي درباره جهان .

در حالي که به فرزند خود کمک مي کنيد در هريک از زمينه هاي يادشده پيشرفت کند ، به خاطر داشته باشيد که :
ميزان پيشرفت بچه ها متفاوت است .

بعضي بچه ها در بعضي زمينه ها قوي ترند .
همچنين به خاطر داشته باشيد که آماده شدن براي مدرسه ، تا حدي به انتظارات مدرسه مورد نظر از دانش آموز بستگي دارد . ممکن است مدرسه اي بخواهد ، کودک در گوشه اي ساکت بنشيند و الفبا بياموزد و مدرسه ديگري انتظار داشته باشد ، دانش آموز با بچه هاي ديگر پيش برود .

به نظر مي رسد ، بچه هايي که مي توانند خود را با انتظارات مدرسه وفق دهند ، از آمادگي بهتري برخوردارند . ممکن است شما دوست داشته باشيد از مدرسه فرزند خود ديدن کنيد و از انتظارات مدير و معلمان مدرسه اطلاع يابيد و درباره اختلافات نظر خود با آن ها به بحث بپردازيد . هر چند مدرسه ها در برنامه هاي خود اولويت هاي متفاوتي دارند ، اما بسياري از مربيان درباره عواملي که در موفقيت دانش آموزان نقش بسزايي دارند هم عقيده اند .
روانشناسان معتقدند ترس يک حالت هيجاني است نسبت به خطر يا يک محرک مضر که شخص از آن آگاه است . عامل ترس مي تواند يک شي باشد ، يک انسان يا مسئله و موقعيت شخص .
ترس غيرمنطقي از مدرسه در واقع معادل واژه School refusal  به معني امتناع از مدرسه رفتن است و يکي از نشانه هاي اضطراب جدايي از والدين ،‌خانه ، خانواده يا شرايطي است که به آن دلبسته و وابسته شده بود .

امتناع از مدرسه رفتن در هر سني ديده مي شود . اما معمولاً در ابتداي هر مقطع به صورت واضح تر و عيني تر خود را نشان مي دهند . تقريباً اين مسئله در بين پسرها و دخترها در سنين آغاز مدرسه به طور يکسان ديده مي شود ، اما در سطح بالاتر با اندکي تفاوت از يکديگر سبقت مي گيرند . در خانواده هايي که بچه ها با فاصله هاي زياد از يکديگر متولد مي شوند شايعتر بوده و همانطور که گفته شد شايع ترين دليل ترس از مدرسه در بين کودکان و در بدو ورود به مدرسه ناشي از اضطراب جدايي از والدين بخصوص مادراست .

معمولاً مادران بچه هايي که دچار اضطراب جدايي هستند شخصيتي افراطي ، مضطرب ، بيش از اندازه حمايت کننده ، مردد ، غيرمنطقي ، حساس و عاطفي ( سمپاتيک ) دارند که اضطراب خود را با بيان افکار منفي و اضطراب آلود و عمل خود به بچه ها منتقل مي کنند .
اغلب مادران کودکاني که ترس مدرسه دارند ، افرادي وسواسي ، کم تحمل ، نکته سنج و موشکاف هستند که احتمالاً خود با يکي از نزديکانشان در کودکي دچار همين مشکل بوده اند .

ترس يا امتناع از مدرسه بيش از آنکه علت شخصيتي ، عاطفي يا ... داشته باشد ، ناشي از يادگيري است . مادر يا پدري که در ارتباط خود با کودکان مفاهيم و نکته هاي منفي از محرکها و مکانهايي مثل مدرسه يا درس خواندن مي دهند وقتي تجربه هاي منفي توآم با وحشت و ترس و اضطراب ، خود را از دوران تحصيل و مدرسه ،‌تنبيه و توبيخ ها به بچه ها انتقال مي دهند و از آنها مي خواهند مواظب رفتارهايشان باشند ، خواه ناخواه ، بذر امتناع و ترس از مدرسه را در افکار آنان مي کارند .

راهکار


والدين تجارب افکار بازخوردهاي منفي خود را به کودکان و نوجوانان انتقال ندهند ، با تأکيد بر مراحل مختلف رشد کودکي و نوجواني و تغييرات هر مرحله والدين رفتارهاي خود را متناسب با اين تغييرات تغيير دهند.. در سنين ابتدايي از ترساندن بچه ها ، ايجاد رعب و ترس از معلم ، تشبيهات ( اگر بچه خوبي نباشد ميگم معلم تو را تو کلاس حبس کند ) خودداري کنند . خاطرات ، يادواره ها و تجارب مثبت ، شاد و جالب خود با معلم هاي دوره ابتدايي را با بچه ها در ميان بگذارند ، از معلم ها با القاب خود ( با لبخند ) ياد کنند . آنها را مهربان و دلسوز بدانند و به بچه ها انتقال دهند ، پيش از آغاز مدرسه آنها را با مسئولين ، معلم ها و محيط مدرسه آشنا کنند ،‌به هيچ وجه به خاطر ضعف در فهم يا انجام تکاليف ، تنبيه يا توبيخ نکنند . بچه هاي ديگر را به رخشان نکشند ، تفريحات آنها را محدود نکنند و دليلش را مدرسه رفتن قلمداد نکنند . بچه ها را در دوره ابتدايي به خود وابسته نکنند ، سعي کنند روشها را با آنها بياموزند و بگذارند خودشان با کمک و ياري والدين در حد اعتدال تکاليفشان را انجام دهند ، براي جلوگيري از انزوا طلبي و دوري گزيني سعي کنند از دبيران در منزل استفاده نکنند ، آنها را تا مي توانند در محيط هاي آموزشي و حضور در جمع قرار دهند .

نکاتي براي مسئولان
براي کاهش هر چه بيشتر مشکل امتناع از مدرسه ،  سعي کنيد در هر مقطع از وجود کارشناسان روان شناسي و مشاوره به صورت مستمر در مدرسه بخصوص ابتدايي و راهنمايي استفاده کنيد . مشاور با ايجاد روابط عاطفي پايدار خواهد توانست بچه ها و نوجوانان را جهت ورود به مقاطع مختلف آماده و شيوه برخورد با مسائل و مشکلات عاطفي و آموزشي را به آنها بياموزد .

محيط آموزشي و فيزيکي مدرسه ها را شادکنيم ، جذابيت مهمترين عامل جذب بچه هاست .

منبع : ‏http://www2.irib.ir/health