سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

ترانه های خواب و خیال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ترانه های خواب و خیال

Loading the player...

چشم هامو بسته بودم   که خواب اومد منوبرد
داد منو دست گرگه  گرگه توخواب منو خورد
شکر خدا که بابا گرگه رو قلقلک داد
صدای قاقا اومد گرگه به خنده افتاد
تا دهنش رو وا کرد با خوشحالی دوویدم
بیدار شدم تموم شد خواب بدی که دیدم
این شعر قلقلک از مجموعه ترانه های خانه از کتاب ترانه های خواب و خیال که از انتشارات کانون فکری کودکان و نوجوانانه.


Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert