تخم مرغ و نگهداری آن

تخم مرغ تازه غذای سالم وبسیار مقوی است ،درصورتیکه فاسد شود بسیار مضر می باشد .تخم مرغ تازه و صورتی رنگ است .اگر تکان بدهید صدا نمی دهد وچون مقابل روشنایی قرار بدهید میان آن روشن است ،لکه سیاهی دیده نمی شود .
وقتی که بشکنید بو نمی دهد ،زرده وسفیده آن به خوبی جدا از هم هستند وفرم دارند .بهترین طریقه شناخت تخم مرغ آن است که تخم مرغ را درون آب قرار دهید ،اگر ته آب رفت وبه پهلو افتاده خوب است ،اگر عمودی ایستاد یا روی آب مانده است .روی پوست تخم مرغ سوراخ هایی وجود دارد که هوا در آن نفوذ کرده وسبب ضایع شدن می شود .ولی به واسطه گرفتن آن سوراخ ها ممکن است از فساد آن مدتی جلوگیری کرد .شرط اول نگهداری تخم مرغ وماندگاری ن این است که خیلی تازه باشد ومکان گذاشتن ونگهداری آن خشک وخنک باشد ، ولی نه به حدی که یخ ببندد .هرگاه تخم مرغ ها را در کاغذ روزنامه بپیچید بهتر ماندگاری خواهد داشت .در سبوس یا خاکه ذغال وخاکه اره ( بدون بو وبدون ضمغ ) بگذاری ، در صور یکه از مرطوب نبودن آنها مطمئن باشید مفید ، مفید است .روش دیگر آن است که آنها را با روغن نباتی چرب کرده ، در جای خنکی بچینید که چربی بسته شود نحوه دیگر بدین صورت است که آنها را در ظرف گلی بزرگی چیده ، طوری که نوک تیز آنها به طرف پایین باشد ، آب آهک روی آنها را بگیرد ، در این صورت وبا انجام این مواد تخم مرغ تازه به مدت 6ماه می ماند .اما نگهداری با آب آهک ، دو عیب دارد : یکی اینکه طعم آهک می گیرد دیگر اینکه پوست آن نازک می شود ونمی توان آن را در آب جوشانید .
 

گوینده : پوران حاجتی