جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

تجهیز کتابخانه های عمومی گیلان به بخش کودک و خانواده - نمایش محتوای خبر

 

 

تجهیز کتابخانه های عمومی گیلان به بخش کودک و خانواده

شناسه : 266928018

تجهیز کتابخانه های عمومی گیلان به بخش کودک و خانواده

همه کتابخانه های عمومی گیلان بخش کودک و خانواده مجهز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان امروز گفت : این کار از پارسال تاکنون در 100 کتابخانه های عمومی گیلان فعال شد.
امیر محمدپور افزود : بخش ویژه کودک و خانواده مجهز به کتاب های ویژه کودک ، امکانات کشیدن نقاشی ، عروسک و اتاق ویژه والدین کودک است.
وی تصریح کرد : ممنوعیت استفاده از تلفن همراه از ویژگی های بخش کودک و خانواده کتابخانه های عمومی است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان گفت : تا کنون 50 کتابدار در زمینه کتابخوانی ، قصه گویی و رفتار با کودک آموزش دیدند. 
امیر محمدپور افزود : فضای مربوط به بخش ویژه کودک و خانواده در کتابخانه های عمومی گیلان از 3 متر تا 30 متر است.
وی اعلام کرد : یکی از 2 کتابخانه ویژه کودک و خانواده کشور با هزار عضو در شهر رشت قرار دارد.
 گیلان 100 کتابخانه عمومی دارد.