رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

تجهیز و نوسازی شالیزارهای رودسر - نمایش محتوای خبر

 

 

تجهیز و نوسازی شالیزارهای رودسر

شناسه : 62664749

520 هکتار از شاليزارهاي شهرستان رودسر امسال تجهيز و نوسازي شد.
 مدير جهاد کشاورزي شهرستان رودسر گفت: از 10 هزارو700 هکتار شاليزار رودسر 9 هزار هکتار آن قابليت تجهيز و نوسازي را دارد که از آغاز اجراي طرح تجهيز و نوسازي زمين هاي کشاورزي تاکنون 6 هزار و500 هکتار آن نوسازي شده است. جانبازي افزود: طرح تجهيز و نوسازي شاليزارهاي رودسر با اعتباري بيش از 10 ميليارد ريال درحال اجراست که 80 درصد آن را دولت و20 درصد بقيه را کشاورزان پرداخت مي کنند./