رونق تولید ملی | جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

تجلیل مدیرکل صداوسیما از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

تجلیل مدیرکل صداوسیما از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز گیلان

شناسه : 362155214

تجلیل مدیرکل صداوسیمای مرکزگیلان از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز گیلان

تجلیل مدیرکل صداوسیما از همکاران معاونت نظارت و برنامه ریزی مرکز گیلان به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی