جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

تجارت با هدایای زمین - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجارت با هدایای زمین

تجارت با هدایای زمین


روح خداوندگار زمین را فرابخوانید تا به میان شما درآید و ترازو و حسابِ برابر کننده ی ارزش با ارزش را تبرک کند.

آنگاه بازرگانی گفت:«با ما از داد و ستد سخن بگو.»
و او پاسخ داد و گفت:
«زمین میوه هایش را به شما می دهد و شما اگر بدانید دست هاتان را چه گونه پر کنید بی نیاز خواهید بود. با داد و ستد ارمغان های زمین است که شما به وفور نعمت و رضای خاطر می رسید. اما اگر این داد وستد از روی مهر وعدالت مهرآمیز نباشد، پاره ای را به آز راه خواهد برد و پاره ای را به گرسنگی.
هنگامی که شما زحمت کشان دریا و کشت زارها و تاکستان ها در میدان بازار بافندگان و کوزه گران و گردآوران گیاهان بویا گرد می آیید، آنگاه روح خداوندگار زمین را فرابخوانید تا به میان شما درآید و ترازو و حسابِ برابر کننده ی ارزش با ارزش را تبرک کند.
و مگذارید دارندگان دستان ناباور که کلام خود را در برابر کار شما می فروشند در داد و ستد شما شریک شوند. به این گونه کسان بگویید: «با ما به کشت زار بیایید یا با برادران ما به دریا بروید و تور بیندازید؛ زیرا که زمین و دریا با شما هم گشاده دست خواهند بود، چنان که با ما هستند.»
و هرگاه که خیل هنرمندان به سراغ شما آمدند از کالای آنها بخرید؛ زیرا که آن ها هم گردآوران میوه و کندراند. و آنچه می آورند گرچه از جنس رویاست، برای روح شما خوراک و پوشاک است.
و پیش از آن که از میدان بازار بروید یقین کنید که هیچ کس تهی دست از آنجا نمی رود؛ زیرا که روح خداوندگار زمین به آرامی بر باد نمی خوابد مگر آن که نیاز کمترین آحاد از میان شما برآمده باشد.»


جبران خلیل جبران