جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

تبیین جایگاه نویسندگان در ساختار برنامه سازی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبیین جایگاه نویسندگان در ساختار برنامه سازی

تبیین جایگاه نویسندگان در ساختار برنامه سازی


تحقيق: تبیین جایگاه نویسندگان در ساختار برنامه سازی

محققين: همایون ایمانی علیرضا حاجی جانی

چكيده:

ارتباط با مخاطب اصلي ترين ويژگي و وظيفه رسانه ملي است و تحقق اين مهم زماني به منصه ظهور مي رسد كه محتواي و كيفيت برنامه يي كه از صدا و سيما بعنوان رسانه ملي براي مردم پخش مي شوند توانسته باشد با اعتقادات و سليقه ها و علايق مخاطب رابطه نزديك برقرار كند ودر حقيقت ترجمان رسانه اي نيازهاي آنان باشد.

صداوسيما بعنوان يك رسانه فراگير و تاثيرگذاري اصلي وظايف  متعددي دارد و تحقق اين وظايف در گرو توليد و پخش برنامه هاي گوناگون با مختصات اين رسانه مي باشد.

توليد و پخش برنامه در هر كدام از دو حوزه صداو سيما به تلاش و فعاليت عوامل گوناگوني وابسته است و هركدام از اين عوامل در موفقيت يا عدم موفقيت يك برنامه نقش و تاثير انكارناپذيري دارد اما در اين ميان نقش نويسنده بعنوان پيام آفرين و انديشه ساز خيلي اهميت ويژه دارد زيرا همه عوامل توليد كننده يك برنامه در خدمت ارائه هنرمندانه يك فكر ، سوژه و انديش هاي هستند كه در بستر خلاقيت نويسنده شكل و پرورش يافته و به مدد خامه اي توانا بر روي كاغذ آمده است. بنابراين يكي از اركان مهمي كه مي تواند به تقويت بنيادهاي محتواي برنامه هاي صداوسيما منجر شود توجه و حمايت از نويسندگان برنامه هاست.