جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

تاکتیک های استفاده از وقت را یاد بگیرید - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاکتیک های استفاده از وقت را یاد بگیرید

تاکتیک های استفاده از وقت را یاد بگیرید


به امور نخست، اولویت بدهید. این عمل یک تاکتیک به حساب می آید که چگونگی تحقق امورتان را به شما یاد می دهد.
مثلاً فرض کنید که فردا امتحان مهمی دارید و در حال مطالعه هستید. در همین حال که سخت مشغول درس خواندید و نگرانید که آیا بتوانید این درس را پاس کنید یا نه، تلفن زنگ می خورد و پشت خط یکی از دوستان قدیمی شماست که مدتها با هم صحبت نکرده ید. از طرفی می دانید اگر تلفن را بردارید، ساعتی مشغول صحبت خواهید شد، از طرف دیگر دلتان برای دوستتان تنگ شده و از صحبت با او لذت می برید. چه می کنید؟
در زندگی اموری مثل تلفن وجود دارد که معمولاً مردم به آن به صورت ضروری جواب می دهند یعنی هر وقت که زنگ خورد به آن پاسخ می هند و از کارشان می زنند. این امور به نظر برای اکثر افراد ضروری می رسد. اما اگر شما در زندگی برنامه دارید و اهدافی وجود دارید که به خاطر آن ها تلاش می کنید، پس خودتان کنترل و مدیریت زمانتان را نیز باید در دست بگیرید.
منظور ما این نیست که صحبت کردن با یک دوست و یا تفریح کردن مسائل مهمی نیستند، اتفاقاً برعکس، تفریح و گذراندن وقت با دوستان و کارهای لذت بخش برای ما تا این حد مهم هستند که برای آنها زمان مشخصی می گذاریم تا با خیال راحت در آن زمان به آن امور بپردازیم. در این زمانها، امور نخست تفریح می شود، و انجام هر گونه کار و شغل در آن زمان ممنوع است.
باید اهدافتان را مشخص کنید و برای هر کدام از برنامه ها و کارهایتان زمان و مدتی در نظر بگیرید؛ مثل درس خواندن، شغل، خانواده، دوستان، تفریح و ...
به خانواده توجه ویژه کنید و سعی کنید آن را از امور نخست و مهم قرار دهید.
مواردی مانند زنگ خوردن تلفن و پاسخگویی به آنها در همان زمان ضروری نیستند، این وسایل برای راحتی و آسایش بشر خلق شده اند و قرار نیست ما به گونه ای از آنها استفاده کنیم که برنامه های زندگیمان را هم بریزند. بگذارید دوستتان پیغامش را بر روی پیغام گیر بگذارد و از این طریق حتی اگر کار مهمی با شما دارد نیز متوجه می شوید. شما هر وقت می توانستید با او تماس می گیرید.
زمان از مهم ترین نعمت های ماست که باید قدرش را بدانیم. کنترل زمان و زندگی شما باید در دست خودتان باشد، اجازه ندهید عوامل بیرونی برای شما تصمیم بگیرند؛ در این حالت فردی خواهید شد که با تغییر شرایط به هر طرف کشیده می شود.برنا نیوز