جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

تالاب بوجاق کیاشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تالاب بوجاق کیاشهر

Loading the player...

تالاب بین المللی پارک ملی بوجاق کیاشهر در محدوده شهرستان آستانه اشرفیه – بخش کیاشهر و شهرستان رشت – دهستان زیباکنار قرار گرفته و از سمت شرق به تاسیسات صدا وسیما وروستای امیر کیاسر از غرب به رودخانه اُشمک و شهر زیباکنار از جنوب به کیاشهر واز شمال به دریای خزر محدود می شود. راههای دسترسی به پارک ملی بوجاق در بخش غربی رودخانه سفیدرود از جاده های انحرافی از ابتدای جاده آسفالته زیباکنار-کیاشهر وروستای بالامحله کیاشهر ،راه دسترسی به تالاب 22 بهمن – در بخش شرقی رودخانه سفیدرود از یک جاده انحرافی از روستای میان محله کیاشهر وراه دسترسی به تالاب لاگون ، از جاده های انحرافی از جاده کیاشهر – امیر کیاسر می باشد .از نظر امکانات حفاظتی در این تالاب باید اشاره نمود که یک پاسگاه سر محیط بانی ( سفید رود ) یک پاسگاه محیط بانی (بوجاق )به همراه یک برج پرنده نگری در مجاورت تالاب بوجاق در محدوده پارک ملی بوجاق قرار دارد .پارک ملی بوجاق کیاشهر دارای عناوین متعدد شامل : تالاب بین المللی ، زیستگاه مهم برای پرندگان در خاورمیانه (IBA ) نخستین پارک ملی خشکی – دریایی در ایران ونخستین وتنها پارک ملی استان است .منطقه خشکی –دریایی وکم نظیر در ایران که تنوعی از زیستگاههای تالابی عمیق وکم عمق ، بزرگترین مصب جنوب دریای خزر وبخش هایی از رودخانه سفید رود ، علفزار ، دریای خزر تا عمق 6متر در امتداد پارک ، ساحل گلی وشنی وتوده های کوچک جنگلی وبوته زار را شامل می شود .ارتفاع منطقه 25متر پایین تر از سطح آب های آزاد است .تالاب دائمی با آب شیرین تالب شور که بخش هایی از آن در دو طرف رودخانه سفید رود (تالاب 22 بهمن وبخش تالابی معروف به «چهار شاخه آهن »تا رودخانه سفید رود )از اواسط خرداد تا پاییز به علت کاهش سطح آب رودخانه سفید رود ودر نتیجه زهکش نمودن آب تالاب وکاهش نزولات جوی کاملاً خشک می شود این تالاب از مجموع معیارهای مربوط به تالاب های معرف ومنحصر به فرد ، بین المللی در نظر گرفته شده است .تاکنون در پارک ملی بوجاق 248 گونه گیاهی از 62 تره و164جنس و10گونه خزه شناسایی شده است .6 گونه از گیاهان بومی ایران در پارک ملی بوجاق شنایایی شده است .سه رویشگاه آبی ، ماسه ای و جلگه ای ، رویش گاههای اصلی منطقه هستند .از گیاهان بومی یا نزدیک به بومی در محدوده هیرکانی در پارک ملی بوجاق می توان به ترتیب به : نی در تالاب بوجاق ولاگون کیاشهر وساز و در منطقه علفزار و ساحل بخش وسیعی از پوشش گیاهی پارک را شامل می شود .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گردشگری

کاری از :پوران حاجتی