رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تاتو و عوارض پاک کردن آن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تاتو و عوارض پاک کردن آن

Loading the player...

نکته قابل توجه این است که متاسفانه بعد از انجام عمل تاتو،بعضی از بیماران راضی نیستند و مثلا دوست دارند منطقه ای را که تاتوکرده اند کوچک کنند یا شکل وظاهر آن را تغییر دهندو بنابراین تمایل زیاد به تغییر تاتو دارند وبه آرایشگر یا فردی که عمل تاتو برایشان انجام داده مراجعه میکنند ومتاسفانه این افراد اقدام به پوشاندن لکه تاتو می کنندیعنی با استفاده از ترکیبات روشن یا سفید رنگ،سطح تاتو اولیه را مجددا تاتو کرده و این کار چند اشکال ایجاد می کند،اول اینکه رنگ تاتو اولیه را بطور کامل پاک نمی کنند و دوم اینکه خود این تاتو دوم،رنگ اضافه وبد شکلی را در سطح تاتو شده ایجاد می کند وباید تاکید شود که متاسفانه پاک کردن این رنگها توسط متخصصان امکان پذیر نیست.

 

 

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده : سیرنگ پوررحیمی

نویسنده: فاطمه هژیرپسند - معصومه پور احمدی

کارگردان و تدوینگر : سید مصطفی نبوی

تصویر برداران:حسن جعفری - حسین زحمتکش

 

Tattoo, tattoo types, and side effects of removing tattoos Side effects of removing tattoos:The remarkable thing is that,unfortunately, after the
tattoo some patients are not satisfied.They want a smaller area of the tattoo or alter its shape and appearance and they might visit their hairdresser or someone who have done the tattoos but unfortunately these people always attempt to cover the tattoos.they try to cover the surface of primary tattoos with white color or bleaching agent but it makes several problems, first of all, they don't completely clear previous stains so  undesirable spots and additional colors would be remained on the surface of skin. It should be emphasized that removing these color isn't possible  for any experts.