سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

بیماری های منتقله از راه جنسی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیماری های منتقله از راه جنسی

بیماری های منتقله از راه جنسی


Loading the player...

بیماری های منتقله از راه جنسی (S. T. D.)

زگیل تناسلی چیست؟

بیماری جنسی دیگری که S. T. D. یا بیماری منتقله از راه جنسی خوانده می شود زگیل تناسلی است. همان طور که در دست وجود دارد ممکن است در دستگاه تناسلی ایجاد می شود حتی ممکن است در داخل واژن باشد یا در دهانه رحم باشد. بدی آن در مقایسه با هرپس یا تبخال تناسلی این است که بیشتر باعث بیماری های پیش بدخیم دهانه رحم می شود. شیوه درمان آن بستگی به اندازه، تعداد و وضعیت انتشار آن دارد و می توان از مواد موضعی مثل فریز، لیزر، لیپ یا به صورت موضعی از دارو های پودوفیلین استفاده نمود. معمولا درمان طولانی است و باید پس از درمان از روش های بازدارنده در مقاربت جنسی استفاده شود تا شریک جنسیتان از این بیماری مصون بماند.

Sexually Transmitted Disease (S. T. D.) What is the genital wart? Another sexual disease that called sexual transmitted disease (S. T. D.) is genital wart. As it mentioned this can be appear in genital system, even in the vegan or in cervix. It is worse than herpes, because it can lead to pre malignant cervix cancers. Method of its treatment depends on the size, amount and condition of strewment of genital warts. For therapy we can use frizzing, laser, lip or Podophilin drugs locally. Usually the therapy is so long and after treatment period using interceptor device for intercourse is necessary. Therefore your partner can be safe from the disease.