جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

بیا با هم بخندیم!ها ها ها!... - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیا با هم بخندیم!ها ها ها!...

بیا با هم بخندیم!ها ها ها!...


کتاب

پسر می رود کتابخانه  تا کتابی را که گرفته بود، پس بدهد. کتابدار می گوید:"از کتاب خوشت آمد؟"

پسر می گوید:"شخصیت، زیاد داشت اما داستان نداشت."

کتابدار می گوید:"پس تو بودی که دفتر تلفن مرا به جای کتاب بردی؟"

 

صفر

شاگرد:" آقا اجازه!صفر چه ارزشی دارد؟"

معلم:"هیچ ارزشی ندارد جانم!"

شاگرد:" پس اگر زحمتی نیست جلوی نمره من یک دانه صفر بی ارزش بگذارید"

 

 

دروغ شاخدار

روزی به لاک پشتی می گویند:" یک دروغ شاخدار بگو؟"

می گوید:" دویدم و دویدم ...سر کوهی رسیدم"

منبع:تبیان