رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه استادان دانشگاه های گیلان در اطاعت از منویات رهبرمعظم انقلاب - نمایش محتوای خبر

 

 

بیانیه استادان دانشگاه های گیلان در اطاعت از منویات رهبرمعظم انقلاب

شناسه : 144748082

بیانیه استادان دانشگاه های گیلان در اطاعت از منویات رهبرمعظم انقلاب

جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه  گیلان، آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و غیرانتفاعی گیلان دیروز در بیانیه ای اطاعت و پشتیبانی خود را ازمنویات رهبرمعظم انقلاب توسط تیم مذاکره کنندگان هسته ای وهمه جامعه اعلام کردند.
در این بیانیه استادان و پژوهشگران این دانشگاه ها ضمن قدردانی از تلاش های تیم مذاکره کنندگان هسته ای به منظور رفع تحریم ها و گشایش مشکلات، تداوم تحریم ها را نه برعهده کشور ایران بلکه برعهده طرف مستکبر و زورگویی دانسته که منطقی به جز زور را نمی فهمند و ما به عنوان بخشی از ملت ایران، حمایت همه جانبه خود رااعلام داشته و با تمام توان از آن برای عملیاتی شدن آن می کوشیم . 
 
منبع: خبر گیلان