جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

بچه همه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بچه همه

یه  روز تو یه جنگل بزرگ یه چیز گردی پیدا شد و بعد یه دفعه یه صدایی کرد ترق و شکست و یه جوحه کوچولو با دهن باز اومد بیرون ،بچه ها اگه می خواین بقیه ماجرارو بدونید کتاب (بچه همه ) حتما بخونید
نوشته خانم آناهیتا تیموریان


Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert