نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمارستان

بیمارستان


بیمارستان شفا (روانپزشکی)تخصصی(بامعرفینامه)
تلفن: 33662315 آدرس: رشت-چهارراه حشمت-جنب بیمارستان دکتر حشمت
 
بیمارستان حشمت ( بامعرفی نامه)
تلفن: 6-33669064 آدرس: رشت-بلوار امام خمینی-جنب هتل  پامچال
 
بیمارستان رازی(عفونی)تخصصی( بامعرفی نامه)
تلفن: 2-33541001 آدرس: رشت-خیابان سردار جنگل-جنب پل رازی
 
بیمارستان امیر المومنین (گوش و حلق و بینی)تخصصی( بامعرفی نامه)
تلفن: 8-33238307     آدرس: رشت-جنب خیابان دادگستری
 
 بیمارستان الزهرا (زنان و زایمان) تخصصی( با معرفی نامه)
تلفن: 33369323  , 33369124    آدرس: رشت-خیابان نامجو-روبروی ورزشگاه تختی
 
بیمارستان17 شهریور(کودکان) تخصصی-(با معرفی نامه)
تلفن: 33369391    آدرس: رشت-جنب حمایت مادران
 
بیمارستان  پورسینا (مغزو اعصاب.ارتوپد)-( با معرفی نامه)
تلفن: 1-33323970    آدرس: رشت-میدان فرهنگ
 
 

بیمارستانهای دولتی شهرستانها

بیمارستان امام خمینی(ره)    (با معرفی نامه) صومعه سرا    تلفن: ۳-۴۴۳۲۳۰۴۱

بیمارستان۳۱ خرداد (با معرفی نامه) منجیل         تلفن:۷-۳۴۶۵۲۲۷۶
 
 بیمارستان ۲۲ آبان  (با معرفی نامه)   لاهیجان     تلفن: ۴۲۲۳۵۸۰۳  و ۴۲۲۳۵۵۰۱
 
بیمارستان ولیعصر(عج) (با معرفی نامه) رودبار      تلفن: ۳۴۶۲۳۳۱۱
 
بیمارستان شهید امینی  (با معرفی نامه) لنگرود     تلفن: ۵-۴۲۵۲۴۰۰۴
 
بیمارستان شهید انصاری(با معرفی نامه) رودسر    تلفن:42625550
 
 

بیمارستانهای خصوصی

بیمارستان آریا (بامعرفی نامه) رشت-جاده انزلی    تلفن: ۹-۳۳۷۵۹۷۹۰
 
بیمارستان فامیلی(زنان و زایمان)    (بامعرفی نامه)       رشت-خیابان بیستون    تلفن: ۳۳۲۲۰۹۴۱
 
 بیمارستان  بین المللی قائم (بامعرفی نامه)   رشت-بلوار شهید افتخاری-ابتدای جاده فومن   تلفن: ۳۳۵۶۱۱۱۰  و  ۹-۳۳۵۶۵۰۱۲
 
بیمارستان گیل    (با معرفی نامه)   رشت-گلسار-خیابان ۹۵    تلفن:  ۲۵-۳۳۱۱۱۷۱۸     
 

بیمارستانهای خصوصی شهرستانها

بیمارستان شفا( بامعرفینامه) لاهیجان-خیابان کاشف شرقی-میدان خرمشهر    تلفن:20-42222316