جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بوزغاله بسه نن ، رها بکون رخصه بن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بوزغاله بسه نن ، رها بکون رخصه بن

بوزغاله بسه نن ، رها بکون رخصه بن


بوزغاله بسه نن ، رها بکون رخصه بن
بزغاله را وقتی بسته است نبین ، رهایش کن و رقصش را ببین.
فلفل نبین چه ریزه،بشکن ببین چه تیزه.
به ظاهر آدمها نگاه نکن.
منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی