سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

بوتیمارکوچک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بوتیمارکوچک

Loading the player...

 

این پرنده 33 الی 38 سانتی متر طول دارد .کوچکترین حواصیل ایران است وتنها حواصیلی که نر وماده ی آن شبیه به هم نیستند .پرنده نر ، سر ، پشت بدن ودم سیاه ، شانه وپهنای بال سفید دارد .شاهپرها اولیه وثانویه سیاه وپیش بالش سفید مایل به نارنجی است .پرنده ماده شبیه نر اما پشت بدن ، لکه لکه قهوه ای ( کاملاً تیره نیست)وجود دارد وسینه اش رگه رگه قهوه ای مایل به زرد است .جوان ها شبیه ماده ها هستند اما خطوط قهوه ای تیره بر روی بدنش بیشتر است  .منقار در هر دو جنس زردرنگ اما در فصل زاد وولد ، قاعده آن قرمز واها سبزرنگ می شود این پرنده خجالتی است واغلب خود را در میان پوشش گیاهی مخفی می کند .صدای این پرنده برای تشخیص حضورش نشانه تشخیص خوبی است اما بیشتر شبیه صدای چنگر نوک سرخ است که تقریباً در زیستگاههای مشابه زیست می کنند .اغلب برای استتار سرو منقار خود را رو به بالا می گیرد وزیر گردنش ظاهراً شبیه شاخه پوست کنده شده ، درخت توسکا ، همرنگ محیط به نظر می رسد این پرنده ، از پرندگان شکار ممنوع ایران است .در نیزارهای انبوه ، حاشیه پرگیاه رودخانه ها ،شالیزارها وآب بندانهای دارای پوشش علفی ودرختی زیست می کند در استان ، در همه زیستگاههای یادشده ، نزدیک آب بندانها ، حاشیه رودخانه ها وشالیزارها دیده می شود ودر اغلب زیستگاههای یاد شده ، نزدیک آب آشیانه سازی وجوجه آوری می کند بهار وتابستان تا اواسط پاییز در تالاب های استان به تعداد زیاد ودر سایر فصل و به تعداد اندک مشاهده می شود تقریباً در همه زیستگاههای تالابی حفاظت شده وغیر حفاظت شده استان جوجه آوری می کنند بوتیمار معمولی که ا بوتیمار کوچک ، جثه اش بزرگ تر است ، 70 الی 80 سانتی متر طول دارد رنگش طلایی  مایل به خاکستری بابدن پرخط وخال است فرق سر ، پس گرن وخط سبیلی قهوه ای تیره ، پاها ومنقار خنجر مانندش سبز مایل به زرد است گردن کلفت ونسبتاً بزرگی دارد که در حالت نشسته آن را جمع می کند .نرها در این گونه اندکی از ماده ها بزرگترند .اینگونه از بوتیمار پرنده ای تک زی ومخفی کار است ، موقع احساس خطر بی حرکت می ایستد وسرو نقارش را رو به بالا نگه می داد .بدنش حالت قوز دار است ودر حالیکه سرخود را پایین گرفته راه می رود پرواز آهسته وآرامی دارد ودر این حالت گردن خود را بر روی شانه جمع می کند در پرواز بالهایش گرد وپهن ، گردن ، کلفت وپاهایش از حد دم تجاوز می کند .این پرنده معمولاً در غروب وصبح زود فعالیت می کند واغلب در طول روز در نیزارها وبوته زارها مخفی می شود .این پرنده در استان گیلان در تمام زیستگاههای تالابی بخصوص آب بندها ، شالیزارها ، پارک ملی بوجاق وتالاب انزلی زمستان گذرانی می کند .

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گیاهان و جانوران

کاری از :پوران حاجتی