جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

به نرمی زرد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به نرمی زرد

به نرمی زردزرد را دوست دارم

زرد هم،  رنگ خداست

رنگ صورت خورشید

رنگ بعضی گلهاست

زرد در قامت موز

در گلابی برجاست

روشن و نورانی است

آن ورش هم پیداست

زرد خیلی نرم است

زرد خیلی زیباست

منبع:تبیان