جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

به خاطر یک لیوان عسل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به خاطر یک لیوان عسل

به خاطر یک لیوان عسل


 

برای تهیه یک لیوان عسل ، یک زنبور ناگزیر است دو ملیون مرتبه روی گل بنشیند.

كرم های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ هزار برابر وزن خود غذا می خورند.

یك موش كور ۱۴ سانتی می تواند در یك شب تونلی به طول 91.4 متر حفر كند.

فیل تنها حیوانی است كه می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد.

قلب گنجشك ۱۰۰ بار در دقیقه می تپد.

لاما شتر بدون كوهانی است كه به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.

حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است.

جو یا آتمسفیر که دور تا دور زمین را فرا گرفته، از چند لایه بالای هم به ضخامت تقریباً هزار کیلو متر تشکیل شده است.

یکی از عوامــــل بسیار مهم بی خوابــی استفاده بیش از حد قند و شکر می باشد.

پرندگانی هستند که تا ارتفاع دوازده هزار کیلو متری می توانند پرواز کننـــد.

مار ناشنوا است و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین دریافت احساس می کند.

منبع:تبیان