جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بهینه کردن اوقات فراغت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهینه کردن اوقات فراغت

بهینه کردن اوقات فراغت


با توجه به آغاز فصل تابستان و مطرح شدن مسئله اوقات فراغت و اهميت مديريت بهينه آن ، تهيه برنامه هاي مفيد در اين رابطه ضروري به نظر مي رسد .

آنچه حائز اهميت است آشنائي خانواده ها ، والدين و فرزندان با چگونگي گذران سودمند اين زمان است .

امروزه موضوع اوقات فراغت از چنان جايگاهي برخوردار است که برخي آن را به عنوان فرهنگ جامعه مطرح کرده اند ،‌چرا که چگونگي استفاده از زمان ريشه در فرهنگ ها دارد .

لذا اين زمان مي تواند فرصتي براي رشد فردي ، افزايش آگاهي درباره سرگرمي ها ، پي بردن به توانمندی ها و علائق ، درک نيازهاي جسمي و روحي و يا بالعکس زماني براي تنزل فرهنگي و شخصيتي باشد .

از طرفي اگر برنامه ريزي صحيحي وجود داشته باشد ، زمان فراغت به خدمت رشد و تعالي افراد بويژه نوجوانان و جوانان درخواهد آمد . اما در صورتي که برنامه از پيش تعيين شده اي در نظر گرفته نشود ، جز اتلاف وقت ، شکل گيري تفکرات منفي ، بي حوصلگي ، افت راندمان کاري ، کاهش خلاقيت و بالاخره ناهنجاري و آسيب هاي اجتماعي پيامدي حاصل نخواهد شد .

تحقيقات اجتماعي نشان مي دهد يکي از عوامل مهم بزهکاري در جوانان خالي بودن اوقات فراغت آنهاست . در اين ايام است که زمينه هاي بزهکاري اجتماعي شکل مي گيرد . اساساً اگر انديشه به سمت اهداف مثبت گرايش پيدا نکند به خمودي و نهايتاً منفي گرائي مي انجامد . انديشمندان کارکردهاي مختلفي را براي اوقات فراغت در نظر گرفته اند که از ميان آنها به موارد زير مي توان اشاره کرد :

1.      استراحت ، تجديد قوا و تمدد اعصاب
2.      تفريح و سرگرمي ( دوري از فعاليت هاي منفي )
3.      رشد شخصيت و برقراري تعادل در شکل گيري هويت
4.      کسب معلومات و ارتقاء آگاهي ها
5.      پرورش و شکوفايي استعداد و خلاقيت ها

که حصول به همه اين موارد مستلزم آموزش صحيح است . بنابراين برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوان ضمن اينکه نقش مکمل در برنامه هاي رسمي تربيتي آنان ايفا مي کند مانع از گسترش بزهکاري شده و در شکل پيشرفته خود جوانان را مسئوليت پذير ، جامع و مشارکت جو به بار می آورد .

آنچه مسلم است برنامه هاي طراحي شده بايد نيازهاي فراغتي را مد نظر داشته باشد.

مهمترين نيازهاي فراغتي جوانان به ترتيب اولويت اينگونه مطرح شده اند :

1.      گردشگري: خانوادگي - اردوي مدارس - اردوي مساجد
2.      مشارکت هاي اجتماعي :  عضويت در انجمن هاي مختلف
3.      فعاليت هاي ورزشي : با توجه به علائق و توانائيهاي نوجوان و امکانات خانواده
4.      فعاليت هاي هنري : معرفي فرهنگسراها و تأکيد به مجهز سازي آنها
5.      فعاليت هاي فرهنگي : آموزش موسيقي - شعر و ...
6.      مطالعه : ترويج فرهنگ مطالعه و معرفي کتابخانه ها
7.      فعاليت هاي ديني : معرفي مساجد
8.      مهارت آموزي : آموزش يک فن مثلاً نجاري
9.      آموزش زبان : در آموزشگاهها - فرهنگسراها
10.      آموزش رايانه : در آموزشگاهها و فرهنگسراها

با توجه به مطالب فوق الذکر محور اصلي تمرکز برنامه ريزي ها ، آموزش ها ، اطلاع رساني و تهيه امکانات بايد با توجه به نيازهاي اشاره شده باشد .

http://www2.irib.ir/health