سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

بهداشت روان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهداشت روان

بهداشت روان


بهداشت رواني با دو تعريف مورد توجه قرار مي گيرد :

۱ - منظور از بهداشت رواني عبارت از رشته اي تخصصي از بهداشت عمومي است که در زمينه کاستن بيماريهاي رواني در يک اجتماع فعاليت مي نمايد و بررسي انواع مختلف اختلالات رواني وعوامل مؤثري که در بروز آنها نقش دارند ، در قلمروي کار اين علم است . بديهي است شناخت علتهاي به وجود آورنده اختلالات رواني براي از بين بردن علتهاي مزبور و يا غلبه بر آنها بسيار مهم ضروري است .

۲ - در اين تعريف « بهداشت رواني » به معناي سلامت مي انديشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت رواني است که خود مي تواند نسبت به ايجاد سيستم با ارزشي در مورد ايجاد تحرک و پيشرفت و تکامل در حد فردي ، ملي و بين المللي کمک نمايد . وقتي سلامت رواني شناخته شد ، براي دستيابي به آن اقدام مي شود و مسير جهت تکامل فردي و اجتماعي باز مي گردد .

نقش فرهنگ بر شخصيت و رفتار انسان

به طور کلي نقش فرهنگ را بر رفتار انسان ، به هيچ وجه نمي توان ناديده گرفت ، روانشناسان اجتماعي ، فرهنگ را به صورت زير تعريف مي کنند :

فرهنگ عبارت از توانائيها و عادتهائي است که آدمي به عنوان عضو جامعه کسب کرده است . ارتباط بين فرهنگ و شخصيت افراد به حدي است که بعضي از روانشناسان اعتقاد دارند که جدا کردن آن دو ، تقسيم و تفکيکي نادرست است زيرا رفتار و وضع نفساني اشخاص آئينه اي فرهنگ نما است و فرهنگ جدا از افرادي که آن را دارا هستند ، وجود ندارد . از سوي ديگر مي توان گفت که شخصيت بر اثر جريان فرهنگي شدن به وجود مي آيد و مفهوم شخصيت لااقل تا حدي نماينده جذب و عناصر فرهنگ موجود در محيط است . مطالعات روانشناسي فردي و اجتماعي نشان مي دهند که سبک و روش زندگي فرد در ايجاد سلامت فکر و بروز اختلالهاي رواني واکنشي نهايت اهميت را دارند .

مهارتهاي زندگي

امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي در شيوه هاي زندگي ، بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگي روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است .

مهارتهاي زندگي ، توانائي هاي رواني اجتماعي براي رفتار انطباقي و مؤثر هستند که افراد را قادر مي سازد تا به طور مؤثري با مقتضيات و چالش هاي زندگي روزمره مقابله کند .

مهارتهاي زندگي شامل ده مهارت اصلي و اساسي هستند که غالباً بصورت جفت جفت طبقه بندي مي شوند ، ‌زيرا بين هر جفت ارتباط طبيعي وجود داشته و در حقيقت به منزله دو روي سکه هستند . اين مهارتها عبارتند از :

خودآگاهي / همدلي

ارتباط / روابط بين فردي

تصميم گيري / حل مسأله

تفکر خلاق / تفکر انتقادي

مقابله با هيجانات / مقابله با استرس

هر يک از مهارت ها خود داراي اجزاء يا مؤلفه هاي مختلفي است که در زير بطور مختصر به آنها اشاره شده است :

 خودآگاهي

        آگاهي از نقاط قوت
         آگاهي از نقاط ضعف
        تصوير  خودواقع بينانه
        آگاهي از حقوق و مسئوليت ها
        توضيح ارزشها
        انگيزش براي شناخت 

 

مهارتهاي ارتباطي

        ارتباط کلامي وغيرکلامي مؤثر
        ابراز وجود
        مذاکره
        امتناع
        غلبه بر خجالت
         گوش دادن

 

 همدلي
       علاقه داشتن به ديگران
        تحمل افراد مختلف
        رفتار بين فردي همراه با پرخاشگري کمتر
        دوست داشتني تر شدن ( دوستيابي )
        احترام قائل شدن براي ديگران

 

  مهارتهاي بين فردي

       همکاري و مشارکت
        اعتماد به گروه
         تشخيص مرزهاي بين فردي مناسب
         دوستيابي
        شروع و خاتمه ارتباطات

 

  مهارتهاي حل مسأله

      تشخيص مشکلات ، علل و ارزيابي دقيق
        درخواست کمک
        مصالحه ( براي حل تعارض )
        آشنايي با مراکزي که به حل مشکلات
        تشخيص راه حل هاي مشترک براي جامعه

 

 مهارتهاي تفکر خلاق

      تفکر مثبت
       يادگيري فعال ( جستجوي اطلاعات جديد )
         ابراز خود
        تشخيص حق انتخاب هاي ديگر ( براي تصميم گيري )
         تشخيص راه حل هاي جديد براي مشکلات

 مهارتهاي مقابله با هيجانات

      شناخت هيجان هاي خود و ديگران
        ارتباط هيجان ها با احساسات ،  تفکر و رفتار
        مقابله با ناکامي ، خشم ، بي حوصلگي ، غمگيني ، ترس و اضطراب
        مقابله با هيجان هاي شديد ديگران 

 مهارتهاي تصميم گيري

       تصميم گيري  فعالانه بر مبناي آگاهي از حقايق کارهايي که مي توان انجام داد که انتخاب ها را تحت تأثير قرار مي دهد .
        تصميم گيري بر مبناي ارزيابي دقيق موقعيت ها
        تعيين اهداف واقع بينانه
        برنامه ريزي و پذيرش مسئوليت اعمال خود
        آمادگي براي تغيير دادن تصميم ها براي انطباق با موقعيت هاي جديد
 

 

مهارتهاي تفکر انتقادي   

      ادراک تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بر ارزشها ، نگرشها و رفتار
      آگاهي از نابرابري ها ،‌ پيشداوري ها و بيعدالتي ها
        واقف شدن به اين مسئله که ديگران هميشه درست نمي گويند 
      آگاهي از نقش يک شهروند مسئو

 مهارتهاي مقابله با استرس

        مقابله با موقعيت هايي که قابل تغيير نيستند .
        استراتژي هاي مقابله اي براي موقعيت هاي دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد )
        مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
        آرام ماندن در شرايط فشار
         تنظيم وقت

 منبع : ‏http://www2.irib.ir/health