جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

بنیامین فرانکلین - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بنیامین فرانکلین

بنیامین فرانکلین


هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت كم و كوتاه است.

یک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.