جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

بزرگمهر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگمهر

بزرگمهر


چون دانستي که خدا از خاکت آفريده کردنکشي و خود رايي مکن

پيشه اي برگزين كه از آن شرمساري نبري .

حيله و تزوير را به كارهاي خود راه مده.

چون به نيازمندي افتي ، از بخيل چيزي مخواه.