جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

بزرگترین حکمت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگترین حکمت

بزرگترین حکمتروزی سقراط در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی نزد او آمد و گفت:

"استاد! می شود در یک جمله به من بگویید بزرگترین حکمت چیست ؟"

سقراط از نوجوان خواست وارد آب بشود.

نوجوان این کار را کرد.

سقراط با حرکتی سریع، سر نوجوان را زیر آب برد و همان جا نگه داشت،طوری که نوجوان شروع به دست و پا زدن کرد.

سقراط سر او را مدتی زیر آب نگه داشت و سپس رهایش کرد.

نوجوان وحشت زده از آب بیرون آمد و با تمام قدرتش نفس کشید.

او که از کار سقراط عصبانی شده بود، با اعتراض گفت:

"استاد! من از شما درباره حکمت سۆال می کنم و شما می خواهید مرا خفه کنید ؟"

سقراط دستی به نوازش به سر او کشید و گفت:

"فرزندم! حکمت همان نفس عمیقی است که کشیدی تا زنده بمانی.

هر وقت معنی آن نفس حیات بخش را فهمیدی، معنی حکمت را هم می فهمی!"

منبع:بیترین