رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان نیروی دریایی - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان نیروی دریایی

شناسه : 76738116

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان نیروی دریایی

مراسم فارغ التحصيلي دانش آموزان دوره 183 شهيد بلوکي صبح دیروز با حضور فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در مرکز آموزش تخصصي دريايي رشت برگزار شد.
در اين مراسم دانش آموزان سردوشي خود را از امير دريادار سياري دريافت کردند.
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين مراسم گفت: همواره آموزش پايه اي مي تواند نيرويي آماده را براي دفاع از مرزهاي آبي کشور پرورش دهد.
امير دريادار سياري حضور پررنگ نيروي دريايي ايران در آبهاي آزاد را نشانه ي قدرت بالاي دفاعي دانست وافزود با تکيه بر نيروي کارآمد و توليدات داخلي آماده برخورد با هر تهديدي هستيم.
وي در ادامه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اهميت نيروي دريايي اشاره کرد و خاطرنشان کرد نيروي دريايي همچون وزارت خارجه ميتواند در پيشبرد ديپلماسي تاثيرگذار باشد.
فرمانده نيروي دريايي ارتش، مرکز آموزش تخصصي دريايي رشت را در پرورش نيروهاي توانمند يکي از بهترين مراکز در کشور دانست وخاطرنشان کرد با بکارگيري اساتيد کارآمد امروزه فراگيران جديدترين آموزش هاي دريايي در جهان را فرا ميگيرند.
امير دريادار دوم حسني مقدم فرمانده آموزش تخصصهاي دريايي رشت هم در اين مراسم ارتقاء سطح آموزشي را از اهداف اصلي اين مرکز دانست و گفت : دانش آموزان طي 18 ماه آموزش دروس تاکتيکي،عملياتي وعقيدتي را فراگرفتند.
 
منبع : خبرگیلان