جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری رقابت های کشتی گیله مردی - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری رقابت های کشتی گیله مردی

شناسه : 166112684

برگزاری رقابت های کشتی گیله مردی

رقابت های کشتی گیله مردی با حضور پهلوانان گیلان ومازندران در بخش خشکبیجاررشت برگزار شده است.
دراین دوره از مسابقات 120 کشتی گیر منتخب  استان های گیلان ومازندران  در دو بخش سبک وسنگین وزن باهم مسابقه می دهند.
 این مسابقات 25 شب ادامه دارد.
کشتی گیله مردی از ورزش های باستانی گیلان است که ردپایش از قرن چهارم هجری درتاریخ کشورمان برجای مانده است.
یکی دوروز پیش از برگزاری مسابقه با ساز ونقاره به دوستداران این ورزش بومی اطلاع می دادند تا پهلوانان وکسانی که مایل بودند دراین مسابقات شرکت کنند وجایزه مسابقه را نیز تعیین می کردند که شامل حیوانات اهلی بخصوص گاونر یا ورزا بود.
منبع:خبرگیلان