سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

برنج بینی ( دروی برنج) - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنج بینی ( دروی برنج)

برنج بینی ( دروی برنج)


مرداد ماه زمان بریدن و درو برنج است . زمان بریده برنج بر حسب نوع آن متفاوت است و به دو بخش گَرمه برنج = زود رس و سَرده برنج = دیر رس تقسیم می شوند . کار دوری برنج از مرداد ماه شرووع شده و نهایتاٌ تا نیمه های شهریور ادامه می یابد.

برنجبر یا برنج بین یا درو گر با یکدست داس مخصوص درو یا ( دَره) را گرفته و با دست دیگر ساقه برنج را و آنقدر برنج می برد تا یک مشت او پر شود . سپس به وسیله چند رشته از خود ساقه برنج که در مشت دارد به دورساقه های برنج پیچیده و از آن یک مشته برنج درست می کند . در پایان هر 30 تا 40 مشته را در یک  دسته گرد می آورند که به آن یک دَرز می گویند و درآخر به وسیله وریس که از کلوش و توسط خود کشاورزان تهیه شده ، یک دَرز یسته می شود .