سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برنجکاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برنجکاری

Loading the player...
گیلان را به برنجش می شناسند برنجی که با رنج بدست می آید. کشاورزان گیلانی ناگزیر به کشت این محصول هستند چرا که این کار ریشه در فرهنگشان دارد و نسلهاست این کار ادامه داشته و دارد. دلیل دیگر کشت برنج نوع آب و هوا و زمین مرطوب این استان است. هر ساله کشاورزان زحمتکش در اواخر زمستان و گاها اوایل بهار که بستگی به نوع زمین و بارش باران نیز دارد شروع می کنند به پرورش جوانه برنج که به اصطلاح محلی به آن توم می گویند. پس از مدتی زمانی که تومها جان گرفت توسط خانمهای روستایی در مزارعی که زمینش توسط آقایان آماده شده کاشت می شود. بعد از کاشت در زمانهای مختلف کار دوباره و وجین و کندن علفهای هرز صورت می گیرد که این کار باعث بهتر رشد نمودن توم می شود. بعد از این مراحل کشاورز منتظر بالا آمدن برنج می شود. اندکی مانده به فصل برداشت که اواخر تابستان است زمینهای گیلان از سرسبزی چشم هر رهگذر را نوازش میدهد. هنگامی که این سبزی برنگ طلایی درآمد نشانگر آنست که برنج آماده برداشت است. بار دیگر کشاورزان گروهی به مزارع برنج رفته و برداشت را با خوشحالی انجام می دهند و این خوشحالی برای کسانی زیادتر است که دختر دم بختی دارند یا پسری را برای داماد شدن آماده می کنند ویا خدای نکرده مریضی برای درمان. برنج که برداشت شد گذر کشاورز به کارخانه های برنجکوبی می افتد تا کارخانه برداشتشان را که همان شلتوک است به برنج تبدیل کند. و در نهایت کشاورز می ماند و برنجش وهزار آرزو.

Men and women work in the rice villages in Gilan is difficult. But what makes the end result is hopeful to arrive at. Planting and harvesting process from beginning to end can be drawn

Gilan Brnjsh know the suffering that comes from brass. Gilani farmers are forced to kill it because it is rooted in their culture and Nslhast work has continued. Another type of weather and ground wet rice cultivation in this province. Each year, farmers toiling in the late winter and early spring, which sometimes depends on the type of land and rainfall are also starting to grow rice seedlings to the local term called the Tome. Later, when John was Tvmha by rural women in fields that are growing their territory has been prepared by men. After planting, weeding and picking weeds at different times of work will be done again and it is the Tome to grow better. After the rice farmer is waiting to rise. Shortly before the harvest season is late summer of that Guilan land of the green eye of every passer-stroking. When the golden-red vegetables income indicates the rice is ready to harvest. Another group of farmers to harvest their rice fields and happy to do and this is more happy for her daughter or son to have a chance for the groom are ready to treat sick or God forbid. Rice farmers have taken over the factory to factory falls Brnjkvby Brdashtshan which is the same grain rice will become. And finally the farmer remains and thousands of ground Brnjsh wish.