سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه های محلی رادیو رشت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های محلی رادیو رشت

برنامه های محلی رادیو رشت


عنوان پژوهش:   : تعيين وضعيت برنامه های محلی رادیو رشت 
موضوع:   نظر سنجي 
پژوهشگر(ان):   همایون میره جینی و ژاله رضای استوار 
سال پژوهش :
1379/12 
چكيده پژوهش:     

1-تعداد نمونه : 400 نفر

2-درصد مرد و زن : 49 درصد مرد - 51 درصد زن

3-ميزان مخاطب (درصد) : 43 درصد

4- درصد گوش نكردن: 57 درصد

5- مهمترين دلايل گوش نكردن‌ : 66 درصد ( وقت ندارم )
27 درصد ( علاقه ندارم )

6-پرشنونده ترين برنامه (درصد) : 20 درصد نسبت به كل نمونه
( گیلانه )
46 درصد نسبت به شنوندگان شبكه استاني
7- برنامه پر شنونده (درصد):

1. ( همراه با خانواده ) 11 درصد نسبت به كل نمونه
24 درصد نسبت به شنوندگان شبكه استاني

2. ( پیام گیلان ) 8 درصد نسبت به كل نمونه
18 درصد نسبت به شنوندگان شبكه استاني

3. ( سبز اوخان ) 5 درصد نسبت به كل نمونه
12 درصد نسبت به شنوندگان شبكه استاني

4. ( همراه با جوان ) 5 درصد نسبت به كل نمونه
11 درصد نسبت به شنوندگان شبكه استاني

5. ( پیام روستا ) 4 درصد نسبت به كل نمونه
9 درصد نسبت به شنوندگان شبكه استاني

8- درصد گوش كردن خبر : 61 درصد نسبت به شنوندگان شبكه رادیو استان

27 درصد نسبت به جامعه مورد بررسي

9- پر شنونده ترين ساعات اخبار شبكه استاني (درصد) :

( اخبار ساعت 11 ) 81 درصد نسبت به شنوندگان خبر

50 درصد نسبت به شنوندگان رادیو شبكه استاني