سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم نسبت به برنامه های سیمای مرکز گیلان بهار85 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم نسبت به برنامه های سیمای مرکز گیلان بهار85

بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم نسبت به برنامه های سیمای مرکز گیلان بهار85


عنوان پژوهش:   _بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم نسبت به برنامه های سیمای مرکز گیلان بهار85
موضوع:   نظرسنجي
نام واحد :   تحقيقات
سال پژوهش :
بهار 1385 
چكيده پژوهش:

_ميزان بينندگان برنامه ها شبكه باران 59درصد ،در بهار 85 بوده

_پربیننده ترین برنامه های شبکه استانی سیما ی مرکز گیلان

برنامه زندگي بشرط خنده 31 درصد_
_برنامه گيله شب با 29 درصد

_میزان رضایت بینندگان از برنامه های شبکه استانی سيماي مركز گيلان درفصل بهار85

_47 درصد در حد زياد و خيلي زياد بوده

_میزان بینندگان اخبار سیمای استانی مركز گيلان در بین بینندگان سیمای استانی و محلی مرگز گیلان در فصل بهار 85

51 درصد بوده

-میزان رضایت بینندگان از اخبار سیمای استانی ومحلی مرگز گيلان 43درصد بوده