سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم شبکه استانی سیمای زمستان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم شبکه استانی سیمای زمستان

بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم شبکه استانی سیمای زمستان


عنوان پژوهش:   بررسی میزان مخاطب رضایت و اعتماد مردم شبکه استانی سیمای زمستان 84
موضوع:   نظرسنجي
نام واحد :   تحقيقات
سال پژوهش :
زمستان 84 
چكيده پژوهش:     
میزان بیننده هر روز،اکثر روزها،بعضی روزهاو بندرت برنامه های شبکه استانی و محلی سیما مركز گيلان در فصل زمستان84 :74درصد است


پر بیننده ترین برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز گیلان درفصل زمستان 84

برنامه توم بجار با 81درصد است.

میزان رضایت در حد خیلی زیاد و زیاد بینندگان از برنامه های شبکه استانی و محلی سیمامركز گيلان در فصل زمستان84: 83درصد بوده است

 

_میزان بیننده هرروز،اکثر روزها، بعضی روزها و بندرت اخبار سیمای استانی در بین بینندگان سیمای استانی و محلی مرکز گیلان در فصل زمستان84 :82درصد بوده است.

_میزان رضایت بینندگان اخبار از اخبار سیما ی استانی و محلی درحد زیاد و خیلی زیاد در زمستان 84 درمركز گيلان 83 درصد بوده است.

 

_میزان اعتماد بینندگان به برنامه های شبکه استانی و محلی سیما مركز گيلان در زمستان84

78درصد بوده است