جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بررسی دیدگاه شهروندان گیلانی در مورد خدمات پل های عابر پیاده - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی دیدگاه شهروندان گیلانی در مورد خدمات پل های عابر پیاده

بررسی دیدگاه شهروندان گیلانی در مورد خدمات پل های عابر پیاده


پژوهش: بررسی دیدگاه شهروندان گیلانی در مورد خدمات پل های عابر پیاده

مجري:شرکت کارآفرینان خلاق دانشگاه

چكيده:

استفاده گسترده از اتومبیل در جوامع صنعتی سبب تغییر سیستم‌های شهرسازی گردید. این امر موجب شد مهندسین شهرسازی اولویت را به وسائل نقلیه دادند. پس از پایان جنگ جهانی دوم رویكرد جدیدی در شهرسازی شكل گرفت، این جنبش ایجاد فضای اختصاصی عابرین پیاده و اولویت دادن به آن‌ را مد نظر قرار داد. پل عابر پیاده یكی از این دستاوردها است.

حضور پیاده در شهر از مواردی است كه در فرایند طراحی شهری امروز بیش از پیش موردتوجه و تأكید قرار دارد. در این میان فراهم آوردن شرایطی امن به ویژه در برابر نفوذروز افزون اتومبیل و وسایل نقلیه، از عوامل تأثیرگذار بر كمیت و كیفیت حضور پیادگاناست. عبور از (عرض) خیابان كه متأثر از نظام حمل و نقل شهری می باشد، گاه از موارد گریزناپذیر حضور پیاده در سطح شهر است، كه تسهیل آن همواره با چالش های متعددی ازطرف طراحان و برنامه ریزان روبه رو بوده است.

پل های عابر پیاده كه در قالب عنوان كلی گذرگاههای عرضی غیر همسطح روگذر طبقه بندی میشوند، نمونهای از امكانات مناسب شهری برای تسهیل عبور و مرور پیاده همراه با افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از حوادث ناگوار و نیز كاهش مشكلات ترافیكی معابر میباشند. از اینرو باتوجه به كارآیی و پیامدهای مثبت این پلها، طراحی و ساخت آنها در سطح شهرها ( سازهای اغلب فلزی برای عبور) ضروری میباشد.