برداشت گل گاوزبان در روستاهای آستارا

برداشت گیاه دارویی و چای سنتی گل گاوزبان در روستاهای کوهستانی غرب شهرستان آستارا از جمله دگیرمانکیشی ، آق مسجد و چملر بسته به شرایط آب و هوایی از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده و تا آخر خردادماه ادامه می یابد.