برخی از بیانات امام خمینی (ره) درباره انتخابات

شناسه : 214573298
برخی از بیانات امام خمینی (ره) درباره انتخابات


انتخابات يك محكى هم براى خودتان است كه ببينيد آيا مى‏خواهيد انتخاب اصلح بكنيد براى خودتان، يا براى اسلام؟ اگر براى خودتان باشد، شيطانى است‏. (صحیفه امام ج 18 ص 196)

به انتخابات نظر كنيد، مى‏فهميد كه ايران پايدار خواهد ماند. (صحیفه امام ج 15 ص 268)

تمام مردم موظفند كه در انتخابات حاضر باشند و تحت تأثير هيچ كس قرار نگيرند. (صحیفه امام ج 18 ص 243)

مسئله انتخابات يك امتحان الهى است كه گروه گرايان را از ضوابط گرايان ممتاز مى‏كند، و مؤمنين و متعهدين را از مدعيان جدا مى‏نمايد. (همان ص 336)

انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است‏. (همان ص 367)

امروز مردم مى‏دانند كه دولت از خودشان است و انتخابات هم از خودشان است‏. (همان ص 379)