سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

بخور دادن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بخور دادن

Loading the player...

در رشت ، برای درمان سرماخوردگی ، سرفه وسینه پهلو معمول بود ،ابتدا سه پایه را در آتش می گداختند ، آنگاه چادری بر سر بیمار می افکندند وتشتکی وآفتابه ای آب در زیر چادر می نهادند .سه پایه آهنی گداخته را داخل تشتک زیر چادر می نهادند وبیمار آهسته آهسته ، آب سر را بر سه پایه ی داغ می ریخت ودر بخار حاصله نفسی عمیق می کشید ،در بسیاری از روستاها وشهرهای گیلان این مداوا متداول ، اما روش ها متفاوت بود .بعضی ها ، تشتک آبی را همراه ظرفی حاوی قولوه سنگ ها یا تکه آجرهای گداخته وانبری در زیر چادری که بر سر بیمار کشیده بودند ،می نهادند واو به تدریج ،قلوه سنگ ها وتکه آجرهای گداخته را در تشتک آب می انداخت ودر بخار حاصله تنفس می کرد .این روش بخار درمانی ، به سرعت سینه را نرم ، سرفه کردن وتخلیه خلط را آسان وسردردهای حاصل از سرماخوردگی را رفع می کرد .در روستای کیاسرای سنگر ، آب نمک بر آهن گداخته می ریختند وبخارش را تنفس می کردند .گاه از بخار انواع کدوی در حال پختن برای بخور دادن بهره می بردند .در روستای چنجه ی سنگر ،کاه شالی  ریز ریز کرده را در دیگ پرآبی می ریختند وبرآتش می نهادند ، زمانی که آب جوش می آمد ، از بخارش برای بخور استفاده می کردند .همچنین بخور دادن با برگ نارنج در بندرانزلی ، گل دشت رحیم آباد رودسر وکدو حلوایی کال هم مرسوم بود .اگر کودکان ونوجوانان در شب یا آغاز غروب به جنگل ولب رودخانه می رفتند وپس از آن بیمار می شدند ، باور داشتند که دچار جن زدگی شده اند بنابراین برای درمان ، متوسل به نوع ویژه ای بخوردادن می شدند ، آب حاله از بخور دادن بیماران را سحرگاه در گذرگاه عمومی می ریختند وباور داشتند زمانی که عابران از روی آن بگذرند ، با قدمهایشان بیماری را از خانه وبیمار دور می کنند .عبور کنندگان نیز هنگام عبور از کوچه ،اگر متوجه می شدند ، از روی لکه های خیس نمی گذشتند ، باور داشتند ممکن است بیماری به آنان سرایت کند .کسی که بخورمی داد ، می باید بعد از بیرون بردن وسایل ،چادر به سرکشیده ودرازبکشد تا بر اثر گرما عرق کند وسرماخوردگی از تنش بیرون برود .در آبی که برای ایجاد نجار بر روی سنگ گداخته استفاده می شود ، مشتی برنج می ریزند پس از پایان بخور دادن در زیر چادر اندکی اسپند دود می کنند وبرنج را برای مایکان می ریزند تا بلا از بیمار دور شود .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی