جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بجه گوشه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بجه گوشه

بجه گوشه


Loading the player...

عنوان اثر: بجه گوشه

خواننده: محمد صادق عجم پور

آهنگساز : فريدون پور رضا

تنظيم كننده: علي اكبر كنعاني

شاعر : محمد رضا خيرخواهمتن شعر

خورم با قايده كل بوكون آهاي جو        به خوبي رشد كن  اي بذر شالي

سبز لباسه تن دوكون آهاي جو            ساقه هايت جوانه بزند  اي بذر شالي

مي چوم تي ويرجا سو كونه ايي ايمسال        امسال  به تو چشم دوخته ام

بيا مه رو سيا نوكون آهاي جو            بيا شرمنده ام نكن اي بذر شالي

عرق فودن مي پا جو                عرق ريختن با من اي بذر شالي

گوشه كودن تي پا جو                خوشه در آوردن با تو اي بذر شالي

مي جونه زورا زنما تي پا جي            تمام توان خود  را براي تو بكار مي گيرم

يك بنه واشه ننما تي پا جي            علف هاي هرز را از اطراف تو پاك مي كنم

مي آرزو ، هما ، تي ور كال نما            دانه آرزويم را در كنار تو مي نشانم

ويرسانه ناجه دارما تي پا جي            اميد به شكوفايي آن دارم

عرق فودن مي پا جو                عرق ريختن با من اي بذر شالي

گوشه كودن تي پا جو                خوشه در آوردن با تو اي بذر شالي

ايمساله سال تن به قضا خا بنم            امسال مي خواهم خود را به دست تقدير بسپارم

مي شور زخمه سر دوا خا بنم            و اميد به بهبودي وضع مالي ام داشته باشم

راستي اگر مي آرزو پوچا بي            به راستي اگر محصول خوب داشته باشي

ايي درد سنگينه كورا خا بنم            سختي تلاش من با بودن تو  خوب خواهد شد

عرق فودن مي پا جو                عرق ريختن با من اي بذر شالي

گوشه كودن تي پا جو                خوشه در آوردن با تو اي بذر شالي

رخت و ليباسه مي زاكون ژندراي        لباس بچه هايم  در زمان كشت و كار تو كهنه شده اند

مي نداري درده تي حاصيل دواي        محصول تو مشكل مالي ام را مرتفع مي كند

ويشتره خونونه پلا مولايي            خانه بيشتر مردم  ،  محصول مرغوب توست

مو گيله مردمو شوكور مي پلاي        كاري كن  من گيله مرد هم   از برنج مرغوب تو بهره ببرم

عرق فودن مي پا جو                عرق ريختن با من اي بذر شالي

گوشه كودن تي پا جو                خوشه در آوردن با تو اي بذر شالي