باورداشت مذهبی

در گورستان بقعه ی پیر قطب الدین واقع در باغچه سرای آستارا ، درخت کهن سالی است که ریشه های آن از زمین بیرون آمده وبه صورت دالانی پیچ در پیچ شده است .اهالی اعتقاد دارند کسی که در زندگی گناهی مرتکب نشده یا بار گناهش سبک باشد، می تواند به آسانی از این دالان بگذرد ، چون ریشه ها خود را باز می کنند تا عبور کند وکسانی که گناهکار باشند ، نمی توانند از این دالان عبور کنند .

در روستای بیورزن نزدیک به دهکده ی قدیمی لوشان بر سر راه جیرنده ، بقعه ای معروف به امام زاده حنیفیه قراردارد .داخل گورستان سنگ گورهای بلند ونوک تیزی هستند که به صورت پله پله اطراف بقعه را فرا گرفته است .رسم است کسی که نذر داشته باشد ، نیت کرده وبروی سنگ جلوی امام زاده می خوابد وناخودآگاه بر سنگ قبرهای نوک تیزی که عمود برگورها هستند ، می غلطد ودوباره بر سرجای خود تکان نخورد وهمان جایی که خوابیده بی حرکت بماند معلوم می شود که صدق ندارد وبه مراد دل خود نخواهد رسید .در بقعه ی آقا سید سالار روستای کته شال از توابع لاهیجان در گذشته خُمی قدیمی نگهداری می شد که داخل آن نفت بود .این خم را نزدیک ایوان بقعه قرارداده بودند .برخی از اهالی معتقدند اگر بیماری نیت کرد ومقداری از آن نفت را به موضع درد یا زخم خود بمالد واز امام زاده شفا بخواهد ، آقا او را شفا می داد .امروزه به جای خُم قدیمی یک بشکه ی حلبی نزدیک ایوان گذاشته اند .هرکس که نذری داشت مقداری نفت از منزل می آورد وداخل بشکه می ریزد تا صرف روشنایی شود در لاهیجان وروستاهای اطراف در برخی خانواده ها عروس بعد از عروسی نباید از شهرخارج شود مگر این که رسم پیش آستانه درباره ی او اجرا شود این رسم چنان است که خانواده ی داماد ، عروس رابه اتفاق خواهرش واگر چند خواهر داشت به اتفاق خواهرانش در بعداظهر یکی از اعیاد مذهبی به یکی از بقاع اطراف شهر می برند وضمن زیارت ، شیلان کشی مختصری نیز ترتیب می دهند وعصرانه ای هم می خورند فردای روز بعد عروس می تواند با شوهرش یا به تنهایی به ضرورت امری از محل زندگی خود یا از شهر خارج شود اینگونه باورداشت ها هنوز در مناطقی از گیلان پابرجاست .

 
 
 
 نوع: توليد ويژه صوتی
موضوع جاذبه های تاریخی و طبیعی
کاری از :پوران حاجتی