جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

بافت تاریخی روستای کجید املش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بافت تاریخی روستای کجید املش

Loading the player...

به نام خدا

سلام دوستان همسفر، با شما همراه شدیم تا به یکی دیگه از مناطق گیلان سفر کنیم و با جاهای دیدنی این استان بیشتر آشنا بشیم. این بار می خواهیم به املش بریم تا از روستای کُجید دیدن کنیم.

شهرستان املش، در شرق گیلان واقع شده و65 کیلومتر از استان فاصله داره، شمال املش جلگه ای و جنوبش کوهستانیه املش که الان جزو شهرستان های استان گیلانه تا نیمه اول قرن 14، دهکده گمنامی بود در چند دهه ی پیش کشف آثار باستانی در املش، نامش رو سر زبان ها انداخت و نظرها رو به طرف خودش جلب کرد. گذشته از طبیعت زیبا، بناهایی هم از گذشته های دور در اطراف این شهرستان باقی مانده که از نظر گردشگری، اهمیت بسیاری دارد. در بین روستاهای املش هم چند روستا وجود داره که بافت تاریخی شون پا بر جا مونده. یکی از اونا ، روستای کُجیده که از دهکده های آباد و قدیمی املشه. روستای کُجید در سمت یکی از شاخه های رود خونه ی چا کرود بنا شده. خونه های سنتی روستا، دو طبقه و از سنگ، گِل و چوب ساخته شدن. طبقه اول، مربوط به حیوانات و طبقه فوقانی 2 تا 3 اتاق که افراد خونواده اون جا زندگی می کنن. سقف خانه ها در قدیم لَت سَر بود ولی الان چون به چوب دسترسی ندارن، برای پوشش سقف از حلب استفاده می شه. در روستای کُجید، سه نوع معماری دیده میشه. نوع اول ، خونه هایی با معماری سنتی که بخش عمده ی معماری روستا رو شامل می شه. نوع دوم خونه هایی اند که ساخت اجزای اون ها مثل خونه های سنتی یه، و تفاوت شون با نوع اول، در نوع سقف شونه و نوع سوم، که با نوع اول و دوم تفاوت کلی داره. کوچه های تنگ و باریک روستا، جلوه ای خاص به اون بخشیده و خونه های روستایی این ناحیه در مجموع روی محوطه ای تاریخی واقع شدن.

خب دوستان، سفرمون به پایان رسید. تو سفرهای بعدی هم منتظرتون هستیم. تا فرصتی دوباره ، خدا نگهدار.

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

Historical fabric of Kojid village in Amlash

In the Name of God; Hello fellow travelers; we go along with you to travel to another area of Guilan and know more about the interesting places in this province. This time we want to go to Amlash and visit Kojid village.

Amlash Township is located in east of Guilan and distanced 65 km from capital of province. North of Amlash is plain and its south is mountainous. Now Amlash is a part of the townships of Guilan and till first half of the 14th century was obscure. Several decades ago, discovering ancient works made it famous and took into consideration. Besides its beauty of nature, some buildings from past also have remained around of this township that are important from tourism point of view. Among the villages of Amlash also there are some villages that their historic fabric has remained. One of these villages is Kojid that is one of the oldest and thriving ones. Kojid has established in the left of branches of Chakroud River. Generally, traditional Houses are two storeys and made of stone, mud and wood. First floor is relating to keep of animals and second floor includes of 2-3 rooms for family members that live there. The ceilings of the building were Latsar in the past, but now they use tin to cover the roofs because they don't have access to wood. In Kojid, there are 3 kinds of architecture: First kind is houses with traditional architecture that involve the most part of the village. Second kind is houses that are the same of traditional ones in elements but the difference is just in type of roofs and the third kind is completely different from the first two kinds. Narrow and thin alleys of village give it a special display and rural houses totally in this area are located on a historical region.

Ok friends, our trip ends. We are waiting for you in other trips. Till next chance, Bye

Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed

.